Jonas Olesen
Pionerer & Outsidere - Dansk elektronisk musik 1928-1980
Forlaget Multivers 2022
472 sider
Pionerer og outsidere forsidecover
Lars Nielsen Sardemann

Lydjægerne

Jonas Olesens Pionerer & outsidere – Dansk elektronisk musik 1928-1980 er den samlede fortælling om den elektroniske musiks fremkomst og opblomstring i Danmark. I bogen møder vi klassisk uddannede komponister som Else Marie Pade, Jørgen Plaetner og Fuzzy, men også en lang række ukendte amatørkomponister, der eksperimenterede med spolebåndoptagere og byggede egne instrumenter. En væsentlig og farverig, men stort set glemt og ubeskrevet del af dansk musikhistorie.

October 2022
Margriet Naber
John Tchicai: A Chaos With Some Kind of Order
Ear Heart Mind Media, 2021
188 sider
Jens Rasmussen

Kærligt portræt af karismatisk dansk outsider

John Tchicai (1936-2012) var en unik figur på den danske og internationale jazzscene. Han lavede ikke blot en forrygende masse spændende musik, men forenede ofte sit musikalske univers med fx digtning, happenings, dans og teater. Musikalsk set tog Tchicai afsæt i de typiske ingredienser fra den amerikanske ’60’er-freejazz, men udviklede sig hele tiden, idet han bl.a. inddrog træk fra afrikanske og andre ikke-vestlige musikkulturer.

September 2022
Peter Ryom
Anton Bruckner. Liv og værk
Multivers, 2021
361 sider
Jens Hesselager

Færre spørgsmål end svar

Den østrigske 1800-talskomponist komponist Anton Bruckner er en af musikhistoriens store og betydningsfulde skikkelser, idet han med et egenartet tonesprog i sine monumentale symfonier er med til at bane vejen for det tyvende århundredes musik. Beethoven var hans umiddelbare forbillede, men hans ældre samtidige Wagner er en lige så vigtig inspirationskilde. Peter Ryoms bog er den første dansksprogede monografi om Bruckner.

September 2022
Per Rasmus Møller
Klokkespil i Danmark. En beretning om klokkespillets historie 1621-2021
Forlaget Multivers 2021
416 sider
Lars Nielsen Sardemann

Hæmværk og jomfruklokker

Alle med en hverdag i Danmark har et forhold til klokker, det være sig kirkeklokkerne der ringer solen ned og kimer før en helligdag, Københavns Rådhus’ timeslag før 12-Radioavisen etc. Klokker kalder os sammen og minder os om tiden. I Danmark har vi ca. 4.100 kirkeklokker, og 2.500 af dem sidder i klokkespil. Forfatteren guider os gennem klokkespillets 400-årige musikhistorie og kulturhistorie fra Chr. IV til i dag.

September 2022
Henrik Engelbrecht
Opera i Danmark. 1634-2005
Forlaget henrikengelbrecht.dk 2022
656 sider
Opera i Danmark
Thomas Teilmann Damm

Operaformidling i topklasse

Med sine 656 sider og en vægt på godt og vel 1,5 kg bliver Henrik Engelbrechts Opera i Danmark. 1634-2005 selve hovedværket om sit emne. Han taler til og skriver for et bredt, operainteresseret publikum og gør det med både substans og vid. Man er i godt selskab med fortælleren i Opera i Danmark, og man følger ham villigt ud i alle emnets kroge og afkroge.

August 2022
Jens Hesselager
Musik i Danmark – den korte historie
Multivers, 2022
288 sider
Henrik Engelbrecht

Erindringssteder i den danske musikhistorie

Jens Hesselager giver i sin nye bog Musik i Danmark – den korte historie et overblik over den musikalske udvikling i landet, den første samlede beskrivelse i over 40 år. Også musiklivet på Island, Færøerne og i Grønland kommer med og alle genrer fra oldtiden til Shu-bi-dua. I tidens ånd inddrages også kønsdebat og koloniherrekritik.

August 2022
Karl Aage Rasmussen
Den tredje mand – Joseph Haydn
Gyldendal, 2022
248 sider
Jakob Levinsen

Papa Oplysningstid

"Haydn, Mozart og Beethoven" siger vi, men treenigheden er nok lidt af en tilsnigelse. Haydn er den tredje mand. Opfattelsen af ham som genial, men harmløs og ofte mere muntert-ligetil end vedkommende, er sejlivet. Men da den 24 år yngre Mozart tog afsked med det timelige, var Joseph Haydn en ubestridt førerskikkelse. Og sandt nok: hos Haydn begynder historien om den moderne koncertsalsmusik!

July 2022
Povl Chr. Balslev
Thorvald Aagaard og Oluf Ring
Forlaget Multivers
2021
Peter Dürrfeld

Sol og vind delt lige

Thorvald Aagaard og Oluf Ring står bag mange af de mest elskede melodier fra den danske sangskat. De viede deres liv til den folkelige sang, og sammen med Carl Nielsen og Thomas Laub stod de i 1922 for den første udgave af Folkehøjskolens Melodibog. Denne bog fortæller for første gang historien om Aagaard og Rings liv og om deres fælles drøm om at få musikken og sangen ud til folket.

June 2022
Lars Brix Nielsen
Sopransax
Eget forlag, 2021
128 sider
Jens Rasmussen

Sløseri skæmmer prisværdigt initiativ om spændende saxofonister

Tenor- og altsaxofonen hører traditionelt til de instrumenter, der specifikt forbindes med jazzmusikken. Sopransaxofonen med dens karakteristiske sprøde klang har – i det mindste i lange perioder - spillet en mere tilbagetrukket rolle. Forfatteren præsenterer den første dansksprogede historiske monografi om nogle af instrumentets mange fremragende udøvere.

June 2022
Edition·S
Musikalske aftryk
Dansk tonekunst gennem 150 år
Grønningen 1 & Edition-S 2021
206 sider
Cover til udgivelsen Musikalske aftryk
Mikkel Thrane Lassen

Flot fagligt festskrift for et flagskib

Flagskibet indenfor udgivelse af ny dansk partiturmusik, Forlaget Edition-S. (tidligere kendt under navnet Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik) fyldte 150 år i 2021 og har i den anledning udgivet en antologi med 10 essays, der genbesøger gamle historier fra den klassiske musik i Danmark og undersøger det landskab, der åbner sig med den musik, der er komponeret i nyere tid.

February 2022
Mikael Garnæs
Otto Malling
Multivers 2021
144 sider
Jens E. Christensen

Den magtfulde mand mellem Niels W. Gade og Carl Nielsen

Otto Malling (1848-1915) var en særdeles prominent skikkelse i dansk musikliv i generationen efter Niels W. Gade: dirigent, konservatoriedirektør, organist. Hans egen musik kombinerede den danske romantiske stil med træk fra især fransk musik. På sine ældre dage var han de konservatives bannerfører, og han blev en stærk modstander af Carl Nielsen og kirkemusikreformatoren Thomas Laub.

December 2021
Steen Kaargaard Nielsen
Musik – Tænkepauser nr. 79
Aarhus Universitetsforlag 2020
60 sider
Per Aage Brandt

Musicking

Hvad er musik? At give et svar på dette spørgsmål har nok aldrig været vanskeligere end i dag, hvor musikken pga. den digitale udvikling er over alt og trænger ind over alt – omtrent som vand. Kaargaard foreslår, at vi i  udgangspunktet ikke tænker musikken som det, den måtte være i sig selv, men som det, vi gør den til i alle de aktiviteter, der konkret har med musik at gøre: komponere, spille, danse, lytte, reparere grammofonen, stemme klaveret, flytte det, fløjte, bære keyboardforstærkeren, hente øl til trommeslageren osv.

September 2021
Christian Westergaard
Peter Heise, The Song Edition
Dacapo Records
11 CD'er
Valdemar Lønsted

Peter Heises sange - pianistens eventyrlige bedrift

Udgivelsen Peter Heise. The Song Edition består af 11 cd’er med indspilninger af alle Peter Heises sange for solostemme med klaverledsagelse. Pianisten Christian Westergaard er den kunstneriske kraft bag projektet, som i mangfoldighed og kvalitet savner sit sidestykke i dansk pladehistorie. Westergaard akkompagnerer selv alle de 18 medvirkende sangere.

August 2021
Jens Cornelius
Victor Bendix
Multivers 2020, 171 sider

Mogens Wenzel Andreasen
Fjeldstigning – billeder fra en kulturradikal skandale. Roman.
Borgen 2008, 204 sider

Henrik Nebelong

En glemt komponist og et knækpunkt i dansk musikhistorie

Victor Bendix (1851-1926) var en overordentligt velbegavet dansk komponist, pianist og dirigent, der spillede en afgørende rolle i vores musikliv i årene op til og lige efter år 1900. Hans musik opnåede i hans levetid en ikke ringe succes. Efter hans død forsvandt hans samlede produktion imidlertid hurtigt fra repertoiret og er ikke siden vendt tilbage.

July 2021
Henrik Fibiger Nørfelt
Johan Lorentz. Chr. 4.s orgelbygger
Multivers 2019
Finn Evald

Dybe spor efter en næsten glemt orgelbygger

I årene 1600 til 1650 satte Johan Lorentz standarden for orgelbygning i Danmark med bygningen af talrige instrumenter. Henrik Fibiger Nørfelt har lavet en systematisk undersøgelse af resterne af de omkring 20 betydelige instrumenter i Danmark, Sverige og Nordtyskland og dertil samlet alt, hvad der har været muligt om Lorentz og samtidens æstetik vedrørende orgler. 

February 2021
Bertil Krarup
Niels Viggo Bentzon
Forlaget Multivers 2020
142 sider
Mikkel Thrane Lassen

Stram og sober introduktion til Bentzon

Bentzons samlede produktion er ganske overvældende af omfang og så svimlende alsidig, at man bliver ganske stakåndet, selv hvis man blot medtager den traditionelle klassiske musik. Dertil føjer sig hans fluxus-værker, digtsamlinger, malerier, happenings, disputatser, biografier, romaner, fagartikler, kronikker, noveller og kortfilm. Og så var Bentzon noget så sjældent som en folkekær komponist.

January 2021
Leif V.S. Balthzersen
Richard Strauss’ orkesterværker. En brugsanvisning
Aarhus Universitets Forlag, 2018
168 sider
Rune Kühl

Hatten af for Richard Strauss

Richard Strauss hører med på listen over helt store komponister, og hans operaer og symfoniske digte spilles over alt. Men mange nærer forbehold over for ham. Det begyndte allerede i samtiden, hvor Strauss nok oplevede store successer, men også stor kritik. I starten var han for avantgardistisk, derefter gjaldt han i mange årtier for at være for bagstræberisk. I den sidste del af sit liv fik han skyld for at figurere som musikalsk kransekagefigur i Det tredje Rige.

September 2020
Peter Dürrfeld
Beethoven – den symfoniske mester
Kristeligt Dagblads Forlag, 2020
287 sider
Søren Schou

Beethoven – ikke bare symfonier

Bogen har fået undertitlen ”Den symfoniske mester”, men bogen beskæftiger sig også med andre af de genrer, Beethoven dyrkede. Vist var han symfoniens mester, men han var også klaversonatens og strygekvartettens mester, og Dürrfeld skriver udførligt om Beethovens arbejde med alle tre genrer. Dürrfeld har i det hele taget meget med i sin velskrevne og stofrige bog.

August 2020
Jens Cornelius
Ludolf Nielsen
Forlaget Multivers 2018
143 sider
Søren Schou

Den anden Nielsen

At en næsten ukendt dansk komponist deler efternavn med den kendteste af dem alle – det fører let til nogle mekaniske sammenligninger af de to, som er Ludolf Nielsen og Carl Nielsen. Deres livsløb har visse træk tilfælles, begge voksede op i et fattigt bondemiljø, begge blev yderst talentfulde komponister med rødder i landbokulturen, fynske for Carls vedkommende, sydsjællandske for Ludolfs

February 2020
Eva Hvidt
En Musiker Oplever den europæiske kultur 1900-1939
Museum Tusculanums Forlag 2019.
364 sider
Paul von Klenau
Esben Tange

Kunst i skyggen af Ragnarok

Paul von Klenaus (1883-1946) erindringer, der først nu er udgivet, 75 år efter at de er skrevet, er et vigtigt dokument om liv og kunst i en ond tid. Den danske komponist og dirigent Paul von Klenau levede det meste af sit liv i det Tyskland, der blev til Nazi-tyskland, og det var netop i 30’ernes og 40’ernes Tyskland, Klenau fik sine største successer, ikke mindst som operakomponist på nogle af tidens vigtigste scener.

February 2020
Henrik Marstal
Else Marie Pade
Forlaget Multivers, 2018
144 sider
Karin Petersen

En skyldig hyldest

Det er ikke mindst Henrik Marstals egen fortjeneste, at Else Marie Pade er trådt ud af de glemte komponisters rækker. Det var hans og Ingeborg Okkels’ portrætartikel i Dansk Musik Tidsskrift i 2001, som gjorde det klart, at vi havde fundet ‘the missing link’ til datidens unge danske elektroniske komponister, som kastede sig over at udgive og remixe hendes hovedværker. Else Marie Pade blev udråbt som den unge generations ‘techno-bedstemor’ og ‘kultkomponist’.

October 2019
Steen Chr. Steensen
August Enna
Multivers, 2018
144 sider
Ulla Eld Vesterstrøm

August Enna, grim ælling, smuk svane ... eller fremmed fugl?

Steen Chr. Steensens bog om komponisten August Enna 1859-1939, August Enna, blev udgivet i 2018 i serien Danske Komponister på forlaget Multivers. Bogens (143 sider) er udstyret både med udførlig værkfortegnelse, diskografi, litteraturliste, noter og registre over værker og navne. Det gør bogen til et godt opslagsværk. Derudover findes der både handlingsreferater og -analyser af sceneværkerne plus indgående analyser af musikken.

September 2019
Henrik Engelbrecht
Hjertet brast i toner – med H.C. Andersen i operaen
Forlaget henrikengelbrecht.dk, 2019
484 sider
Ditlev Tamm

H.C. Andersen og operaen

H.C. Andersen var et teatermenneske foruden så meget andet, han var rastløs, rejste rundt, holdt af musik, skyede ensomheden og gik gerne ud om aftenen, så det kan ikke undre, at han også utallige gange i sit liv fandt sin vej til operaforestillinger både herhjemme og i udlandet. Omkring tusinde operabesøg i et helt liv kan dokumenteres og 285 forskellige operaer. 

June 2019
Elisabeth Meyer-Topsøe
Birgit: Från Västra Karup till Metropolitan
Bonniers Fakta 2018
I samarbejde med Birgit Nilsson Museum og støttet af NTNU
352 sider
Ansa Lønstrup

Mesteren og den benovede lærling

Denne 350 siders lange og næsten A4-formats store bog om den svenske dramatiske sopran Birgit Nilsson (1918-2005) – udgivet i anledning af 100-året for BNs fødsel – er en omfattende, velinformeret og ganske underholdende bog om en af vor tids, ja måske alle tiders største operasangere fra vores broderland Sverige.

January 2019
Karl Aage Rasmussen
Min sjæl gør ondt. Sergej Prokofjev mellem to verdener
Gyldendal, 2018.
254 sider
Preben Albrechtsen

Mesterlige Prokofjev – mesterligt serveret

Sergej Prokofjev (1891-1953) var en af sin tids største russiske komponister. Og Karl Aage Rasmussens kærlighed til Prokofjev skinner tydeligt igennem hele bogens omfattende beskrivelse af komponistens liv og levned såvel som i de talrige værkkommentarer. Dertil er forfatterens fortællesprog en så stor lyst at læse, at bogen læses på kort tid.

January 2019
Morten Michelsen, Iben Have, Anja Molle Lindelof, Charlotte Rørdam Larsen, Henrik Smith-Sivertsen
Stil nu ind… – Danmarks Radio og Musikken.
Aarhus Universitetsforlag 2018.
279 sider
Henrik Nebelong

DR og musikkens demokratisering

Denne bog handler om en revolution – eller ret beset om en række fortløbende revolutioner – men i hovedsagen dén revolution, at det takket være radioen blev muligt for alle mennesker at opleve musik snart sagt overalt og hele tiden i et hidtil ganske uanet omfang. Bogen påviser med overbevisende klarhed, at radioens altovervejende hovedformål – i hvert fald i forhold til tidsforbrug – ikke er spredning af nyheder, reportager, debatter osv., men netop udbredelsen af musik.

August 2018
Steen Kaargaard Nielsen, Claus Byrith
Danmarks første lydoptagelser. Edisons fonograf i 1890’ernes København
Aarhus Universitetsforlag 2017.
Rigt illustreret.
2 CD’er.
268 sider.
300 kr
Valdemar Lønsted

Lyden af Danmark på Christian 9.s tid

Levende billeder fra tiden op til 1900-tallets begyndelse har vi længe været tilskuere til. Lydoptagelser fra samme periode har ikke været tilsvarende tilgængelige. Men nu er det blevet muligt at rejse med ørerne tilbage til perioden, hvor København voksede hastigt fra beskeden stad til europæisk metropol med en dertilhørende selvbevidsthed.

April 2018
Niels Pihl, Kaja Pihl
Bogen om Undergrunden
131 s. Eget forlag. 2018
Lars Ole Bonde

Undergrunden – et kapitel af dansk operahistorie

Hvis man har blot en smule mere end overfladisk viden om dansk operahistorie i det sidste halve århundrede, ved man at der er et særligt kapitel, som kunne bære en overskrift som: ”Undergrunden – Kaja og Niels Pihl som operaentreprenører”. Dette kapitel har hovedpersonerne nu selv skrevet i form af ”Bogen om Undergrunden”. Det er en forunderlig og unik bog, som fortjener stor opmærksomhed, ikke mindst i fagkredse.

February 2018
Jens Henrik Koudal
Skæbnesymfoni og krokodillepolka
Musikkulturen på en stor gård mellem 1880 og 1960
Forlaget Historika,
København 2016
Finn Gravesen

Skæbnesymfoni og Krokodillepolka

En spændende historie ”fra det virkelige liv” om social og kulturel prestige, om kulturel bevidsthed og selvbevidsthed – og om en gårdmandsfamilie i Nordvestsjælland, der gennem musikalsk interesse og udøvelse skaber sig et image på egnen, som placerer den i særklasse i det sociale hierarki.

January 2018
Henrik Engelbrecht
Opera i guldalderens København
184 sider,
Gyldendal,
kr. 299,95 vejl
Henrik Nebelong

Opera i den ikke alt for gyldne danske 'Guldalder'

Operaens historie i guldalderens København kan passende fortælles med udgangspunkt i Det kgl. Teaters opførelse af Mozarts ’Cosi fan tutte’ 1798. Den blev en eklatant fiasko, og historien herefter handler ikke mindst om den fremadskridende kamp om modernisering af repertoiret. Teatrets stab af skuespillere og efterhånden også enkelte uddannede sangere har næppe nået meget ud over det middelmådige, hvorimod Det kongelige Kapel i hele den omhandlede periode må siges at have været fremragende. 

January 2018
Jesper Ryberg, Toke Lund Christiansen
Musikken og hjernen
Gyldendal, 2017
Kjeld Fredens

Tema med spændende variationer

Øvelse gør mester, siger forfatterne, og talent forpligter, og så nikker vi bekræftende, for vi har hørt det så mange gange før. Men nej, så let slipper læseren ikke. Forfatterne vil provokere. Det er et stort emne, de har fat i. Bogen serverer ikke bare fakta. Forfatterne vil have læseren til at lytte og tænke efter lige som i musikken. For selvom vi mennesker godt kan lide at høre det, vi gerne vil høre, så rummer musikken mange samtidige fortællinger.

November 2017
Niels la Cour
Blev Sjostakovitj misforstået både i øst og i vest?
Eget Forlag, 2016
2. Oplag 2017. 70 sider.
199 kr
Preben Albrechtsen

Nye indfaldsvinkler på Sjostakovitj

Bogens titel – ”Blev Sjostakovitj misforstået både i øst og i vest?” – kaster i sig selv nye spørgsmål af sig: Blev Sjostakovitj forstået både i øst og i vest? Og hvor rummeligt skal selve begrebet ”(mis)forstået” tolkes. Skal man som musikinteresseret eller almindelig borger forstå en komponist og vedkommendes liv og værker? Blev Beethoven tilsvarende forstået eller misforstået? Og hvad med alle de andre komponister?

September 2017
Karl Aage Rasmussen
En sørgmodig drøm om idyl – uudgrundelige Johannes Brahms
Gyldendal, 2017
241 sider
Valdemar Lønsted

Endelig en dansk Brahms-biografi

Komponisten Karl Aage Rasmussen er den flittigste musikbiografiske skribent herhjemme med bøger om Schumann, Mahler, Cage, Gershwin, Bach og Tjajkovskij, og i det sene forår kom så lykkeligvis denne første monografi om Brahms skrevet på dansk. Lykkeligvis fordi det forekommer særligt påtrængende at få noget mere dybtgående og nuanceret at vide om denne gådefulde og umådeligt populære komponists liv og musik.

June 2017
Niels Bille Hansen
Thomas Mann og musikken
Museum Tusculanums Forlag. 2016.
315 sider
Søren Schou

Mellem musik og demokrati

Thomas Mann var – i flere betydninger af ordet – en dybt musikalsk forfatter. Helt elementært viser musikinteressen sig ved, at flere af hans romaner, noveller og essays handler om musik og et af de absolutte hovedværker, Doktor Faustus(1947) om en komponist. Men hertil kommer, at han i sine værker ofte brugte kompositionsprincipper, han havde lånt fra musikkens verden. Bl.a. anvendte han en ledemotiv-teknik, inspireret af den komponist, han følte sig tættest forbundet med i et livslangt, men til tider anstrengt forhold: Richard Wagner.

April 2017
Finn Gravesen, Jakob Faurholt
Den sky romantiker – Komponisten Kai Normann Andersen
Forlaget Clemmer du, 2016
342 sider
Carl Erik Kühl

Ham vi alle kender så godt – uden at vide det

Bøger om store kunstnere plejer at få suffikset ”Liv og værk”. Gravesen og Faurholt kalder det store hovedafsnit (næsten halvdelen af bogen) ”Værk og liv”, idet der om Kai Normann Andersen selv er meget lidt at fortælle. ’Den sky romantiker’ kalder de ham, og under læsningen opdager man også hurtigt, at det med ’sky’ passer godt.

February 2017
Claus Røllum-Larsen
Knudåge Riisager – komponist og skribent I-II
Museum Tusculanums Forlag og
Det Kongelige Bibliotek. 2015
811 sider
Søren Schou

Manden, der ikke fulgte Carl Nielsen

Knudåge Riisager (1897-1974) var en af 1900-tallets betydeligste danske komponister, og de bedste af Riisagers værker er for gode til at blive glemt. Men bortset fra balletentusiaster er han i dag næppe et stort navn for mange. Det vigtigste stof i dette tobindsværk er de detaljerede værkgennemgange. Selv for fans af komponisten vil det meste have nyhedens interesse.

December 2016
Karl Aage Rasmussen
Sindets Ekko – Pjotr Tjajkovskij i lys og skygge
Gyldendal 2015
208 sider
Henrik Nebelong

Hvem var Tjajkovskij

Var Tjajkovskij et dybt originalt geni eller blot en ”salonkomponist i overstørrelse”. I sin bog Sindets ekko – Pjotr Tjajkovskij i lys og skygge belyser Karl Aage Rasmussen dette spørgsmål. Han fokuserer på Tjajkovskijs biografi og inddrager her kildemateriale, der først er fremkommet efter Sovjetunionens opløsning i 1989-90. Der er i mindre grad tale om egentlige musikanalyser, men de få afsnit, hvor Rasmussen går tættere på hovedværkerne, er til gengæld skarpsindige og særdeles givende for læseren.

November 2016