January 2022

Musik som Kraft og Rum

Aspekter af Mersmanns fænomenologiske musikteori
Svend Hvidtfelt Nielsen
 

Musik kan høres på mange måder. Bl.a. som spændingsforløb – energier, der vokser og aftager i små eller store bølger. Denne måde at tænke på var kernepunktet for en håndfuld teoretikere fra starten af 1900-tallet: energetikerne. Den mest signifikante af disse var Hans Mersmann (1891-1971), som her præsenteres af Sven Hvidtfeld Nielsen.

Læs artiklen i sin oprindelige form her (PDF)

Artiklen præsenteres i ad lib, hvor PubliMus bringer artikler/skitser, der falder uden for vores redaktionelle rammer, men som på egne præmisser skønnes at være af en sådan kvalitet, at vi gerne vil lægge digital spalteplads til dem.