June 2021

Valsens for tidlige 2-slag

Et essay, der munder ud i eksempler på markante forskelle på notation og udførelse hos klassiske komponister
Claus Jørgensen
 

Vi kender det eksempelvis fra Wienerfilharmonikernes nytårskoncert: Der er tre slag i takten, men de er ikke lige lange. Musikken ”swinger” – to-slaget kommer for tidligt. Emnet hører til de mere nørdede (og er som sådan ikke en sjældenhed i PubliMus!), men behandles af forfatteren med både stor detaljekundskab og grundige og overraskende udblik til andre emner i musikhistorien, dansens historie og kulturhistorien.

Læs artiklen i sin oprindelige form her (PDF)

Artiklen præsenteres i ad lib, hvor PubliMus bringer artikler/skitser, der falder uden for vores redaktionelle rammer, men som på egne præmisser skønnes at være af en sådan kvalitet, at vi gerne vil lægge digital spalteplads til dem.