Om PubliMus

PubliMus udgiver artikler i form af monografier om alle emner inden for musikken og musiklivet i bredeste forstand. Mange af vore forfattere er professionelle musikfolk, men vi ser gerne, at det ikke kun er fagfolk, der skriver til os. En del af artiklerne henvender sig fortrinsvis til musikere, musiklærere etc., men de fleste vil kunne læses – og er blevet læst – af folk uden musikfaglig kompetence.

2007-2010 benyttede vi navnet PUFF. Derefter skiftede vi til det aktuelle navn PubliMus, der unægtelig fortæller mere om, hvad det er, artiklerne beskæftiger sig med. Navnet er for resten ikke helt vort eget. Vi har overtaget det fra Forlaget PubliMus, der med base på Musikvidenskabeligt Institut, AU, publicerede en række bøger om musik og musikvidenskab frem til 1985. Jeg henvendte mig til et par af de ledende redaktører fra dengang og spurgte ham, om han havde noget imod, at vi genbrugte navnet – eller kunne forestille sig, at andre havde det. Han svarede straks: ”Det navn er alt for godt til ikke at blive brugt!” Og så tog vi chancen!

Indtil 2015 stod Syddansk Musikkonservatorium for udgivelsen af PubliMus, der udkom i papirversion, men tillige kunne downloades i pdf. Redaktionen udarbejdede/reviderede løbende en liste over institutioner, der fik hvert skrift tilsendt: andre danske/nordiske konservatorier, biblioteker, musikskoler, musikforeninger etc. Hæfterne blev almindeligvis trykt i oplag på 300-500 eksemplarer, og derudover var det muligt for enhver at få et bestemt hæfte tilsendt (gratis). Hvert hæfte blev forsynet med internationalt ISBN-nummer, og konservatoriet afleverede et eksemplar til Dansk Bogfortegnelse, Det kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket. Alle hæfter kan således stadig søges på ethvert dansk bibliotek via ’www.bibliotek.dk’.

Fra 2016 kunne Syddansk Musikkonservatorium imidlertid ikke længere stå for en trykt udgave af skriftserien. Den netbaserede version erstatter f.o.m. nr. 37 papirversionen. Det har givet mulighed for links til musikeksempler, læserbrevkasse etc.

PubliMus er herefter en selvejende institution. Udgivelsen sker i samarbejde med Det jyske Musikkonservatorium.

Venlig hilsen

Carl Erik Kühl
Redaktør af PubliMus

 

REDAKTION

Carl Erik Kühl (f. 1947), ansvarshavende redaktør
Filosof, musikforsker og musiker. Docent em. ved Syddansk Musikkonservatorium og Det jyske Musikkonservatorium. Har i nationale og internationale tidsskrifter publiceret en række artikler inden for analytisk filosofi, fænomenologi og musikalsk analyse.
Redaktør af PubliMus siden skriftseriens oprettelse i 2007.

Valdemar Lønsted (f. 1946), budgetansvarlig 
Cand.mag. i musikvidenskab og fransk. Var i en årrække tilknyttet DR’s radiokanal P2, hvor han bl.a. stod for Søndagsklassikeren, Pladeforum og udsendelser om det internationale musikliv. Siden 2008 musikkritiker ved Dagbladet Information. Forfatter til flere bøger om klassisk musik, heriblandt tre store biografier om Mahler (2006), Schubert (2013) og Sibelius (2016).

Henrik Marstal (f. 1966)
Musiker, forfatter, musikforsker og debattør. Ph.d. i musikvidenskab, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium. Som musikforsker har han publiceret en række artikler i nationale og internationale antologier og tidsskrifter. Medredaktør på antologien Populærmusikkultur i Danmark siden 2000. Har desuden udgivet en række bøger om musik samt været medredaktør på en række sangbøger, senest Kirkesangbogen.

Per Aage Brandt (f. 1944)
Sprogforsker, forfatter og  musiker. mag.art. 1971 ved Københavns Universitet og dr.phil. ved Sorbonne 1987. Tidligere professor ved Aarhus Universitet, medstifter af Center for Semiotik, tidsskrifterne Poetik, Almen Semiotik, Banana Split, Cognitive Semiotics, forlaget Basilisk og Forfatterskolen i København. Seneste udgivelser Spaces, Domains, and Meaning, 2004; The World Seen From Within – Three Essays on the Metaphysics of Meaning, 2016; Semiotiske Smuler, 2014. Poesi: Elegi, 2013; Tidens Tand, Mørkets Hastighed, 2014; Sørgelige sekstetter, 2016.

Thomas Teilmann Damm (f. 1971), ansvarlig for redigering af hjemmesiden
Mag.art. i litteraturvidenskab, bibliotekar og lejlighedsvis underviser på Folkeuniversitetet. Har skrevet en bog om Richard Wagner, Kærlighedens væsen (Aarhus Universitetsforlag, 2013) og artikler om bl.a. Wagner, Johannes V. Jensen, Hitchcock, Carl Th. Dreyer samt diverse operaer. Interesserer sig særligt for kunstarternes møde i netop film og opera.

Henrik Nebelong (f. 1944)
virkede som advokat til 2005. Oversætter- og forfattervirksomhed koncentreret om Richard Wagners værker. I bestyrelsen for dansk oversætterforbund 1988-91. Nebelongs hovedværker er Richard Wagner. Liv, værk, politik (2008), Liebesverbot! (2013) og e-bogen Med ateistens øjne (2012). I PubliMus har han publiceret artiklerne Wagners parallelle tertser og Aïda – triumfmarcherende dystopi.

Mikkel Mikkel Thrane Lassen (f. 1971), ansvarlig for synliggørelsen af PubliMus
Cand.mag. i historie og religionsvidenskab. Har skrevet et par bøger om europæisk historie og er forfatter til en kommende biografi om Dmitrij Sjostakovitj (efterår 2021).

Søren Schou (f. 1943), redaktør af anmeldelsesstoffet
Mag. art. i litteraturvidenskab fra 1964. 1972-2008 lektor, siden professor i dansk litteratur ved Roskilde Universitet. Har bl.a. skrevet bøger om den tyske forfatter Heinrich Böll og om dansk realisme i 1960erne og 70erne. Beskæftiger sig med forholdet mellem litteratur og musik. Modtog Georg Brandes-prisen for bogen Og Andre Forfattere, som handler om glemte danske forfattere i efterkrigstiden.
Redaktør af anmeldelsesstoffet i PubliMus.

Karsten Aaholm (f. 1960)
Bachelor i musikvidenskab og antropologi samt kandidat i pædagogisk antropologi. Docent ved Det Jyske Musikkonservatorium og rytmisk guitarist. Beskæftiger sig med sociologiske dimensioner af musiklivet, f.eks. hvordan musik kan fungere som integrerende faktor for børn og unge med anden etnisk baggrund.


Web design og udvikling: Jens Voigt-Lund