51. PARADEN, TOMHEDEN OG DEN STORE KRIG

Af STEEN CHR. STEENSEN (2019)

Resumé:
Første Verdenskrig var den første af sin slags, hvor kunstnere i så stort omfang registrerede, reflekterede og reagerede undervejs, hvad enten de deltog aktivt i krigen eller ej. Paris lå tæt på krigsfronten, og hér udviklede sig en verdensfjern fin-de-siècle dyrkelse af det æstetiske side om side med eksperimenterende avantgarde. Et ikonisk eksempel på et avantgardistisk værk er balletten Parade, som i denne artikel vil blive nærmere beskrevet og set i sammenhæng med krigen.

50. LANGGAARD, LISZT OG DET MODERNE

Af PETER E. NISSEN (2019)

Resumé:
I årene 1878-1880 besøgte den unge komponist og pianist Siegfried Langgaard flere gange Franz Liszt i Weimar. Hans breve hjem til moderen og til kæresten, hans senere hustru Emma Foss, giver et interessant og underholdende billede af masterclass-kulturens begyndelse i 1800-tallet. Liszt bekræftede Langgaard som kunstner og introducerede ham til de nye moderne udtryksformer, som dannede basis for hans egen påvirkning af kommende danske elever på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt af hans søn Rued Langgaard.

49. HAYDN OG HISTORIENS LUNER

Af KARL AAGE RASMUSSEN (2019)

Resumé:
“Haydn, Mozart og Beethoven” siger vi, omtrent med samme selvfølgelighed som vi siger Rip, Rap og Rup. Men i dag er denne Wienerklassikkens treenighed nok lidt af en tilsnigelse, i forhold til Mozarts og Beethovens urokkelige højstatus er Haydn sakket agterud, ingen tvivl om det. Opfattelsen af ham som genial, men harmløs og ofte mere muntert-ligetil end vedkommende, er sejlivet. Men da den 24 år yngre Mozart tog afsked med det timelige, var Joseph Haydn en ubestridt førerskikkelse. Karl Aage Rasmussens artikel gør rede for, hvordan musikkulturen har opfattet Haydn og hans betydning fra hans egen tid og til i dag, godt 200 år efter hans død.

48. PROJEKT NIELSEN

Af JØRGEN I. JENSEN OG MICHAEL FJELDSØE (2018)

Resumé:
Jørgen I. Jensen og Michael Fjeldsøe er nok landets fremmeste Carl Nielsen-specialister. Men faktisk havde de aldrig talt sammen om Carl Nielsen, før PubliMus bragte dem sammen til en samtale en varm majdag 2018 i Jørgen I. Jensens lejlighed på Frederiksberg. Det følgende udgør en del af samtalen i redigeret form. Samtalen er selvsagt primært en dialog mellem Jensen og Fjeldsøe, men indeholder også indspil fra PubliMus-redaktørerne Søren Schou og Carl Erik Kühl, som var til stede med båndoptageren.

37G. KLANGEN OG STEMMEN

Af CLAUS HANDBERG CHRISTENSEN (2019)

37F. SOM EFTER SYGDOM AT BLIVE RASK

Af ASGER SCHNACK (2019)

PubliMus er en non-profit udgivelse.
Vi har brug for din støtte.

EMAIL-PÅMINDELSE

Få en email-påmindelse når der er nyt fra PubliMus

Nyeste udgivelser og boganmeldelser

14.10.2019
Udgivelse af Steen Chr. Steensens artikel “Paraden, tomheden og den store krig”.

14.10.2019
Anmeldelse af Steen Chr. Steensens bog August Enna.

14.07.2019
Udgivelse af Peter E. Nissens artikel “Langgaard, Liszt og det moderne”.

14.07.2019
Anmeldelse af Henrik Engelbrechts bog Hjertet brast i toner – med H.C. Andersen i operaen.

18.04.2019
Udgivelse af Karl Aage Rasmussens artikel “Haydn og historiens luner”.

18.04.2019
Anmeldelse af Karl Aage Rasmussens bog Min sjæl gør ondt. Sergej Prokofjev mellem to verdener.

16.01.2019
Udgivelse af Michael Fjeldsøe og Jørgen I. Jensens dialog Projekt Nielsen.

16.01.2019
Udgivelse af Asger Schnacks essay Som efter sygdom at blive rask.

Næste udgivelser

I januar planlægger vi to udgivelser: Den ene er af Henrik Marstal og handler om komponisten Else Marie Pade. Marstal udgav for nyligt en bog om Pade i Multivers’ nye store serie om danske komponister. Artiklen beskæftiger sig med emner, der ikke i nævneværdig grad berøres i bogen. Den anden artikel er af Jens Cornelius og handler om de unge komponisters “68-oprør” bl.a. belyst ved samtaler med komponisterne Hans Abrahamsen og Ole Buck, som var hovedkræfter i “Gruppen for Alternativ Musik. I april fejrer vi påsken med Karl Åge Rasmussens artikel om samtidens reaktioner på Bachs store passionsværker, Johannes-passionen og Matthæus-passionen. Og snarest derefter Valdemar Lønsteds artikel om opførelsespraksis i den romantiske orkestermusik.

Vi er for tiden i den usædvanlige situation, at vi antageligvis lægger inde med adskillige færdige eller næsten færdige artikler. Godt for PubliMus. Knap så godt for mange af forfatterne. Vi har kun kapacitet til at udgive en artikel hver tredje måned, så der kan nemt opstå en kø!

Skriv til PubliMus

Vi opfordrer interesserede til at skrive artikler til PubliMus. Alle emner inden for musikken og musiklivet har vor interesse. Vi er meget interesseret i bidrag fra yngre forfattere.
Vi håber også på læserbreve med kommentarer til de publicerede artikler eller til PubliMus i almindelighed og vor måde at fungere på. Se aktuelle læserbreve hér.
Artikler og læserbreve sendes i Word til redaktøren på carlerikkuhl@gmail.com.

Fra papir til digitalt

Fra og med 2016 udgives skriftserien PubliMus (tidligere PUFF) ikke længere af Syddansk Musikkonservatorium.
Eksemplarer i papirversion til og med 2015 kan rekvireres mod gebyr ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium på info@sdmk.dk.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search