54. BACH, GUD, LUTHER OG PÅSKEMORDET

Af KARL AAGE RASMUSSEN (2020)

Resumé:
Langfredag 1724 blev den første af Johann Sebastian Bachs passioner, Johannes-passionen, uropført i Leipzigs Nikolaikirke. Hvad hørte menigheden, hvad tænkte de, hvad gik gennem hovedet på dem i løbet af de omkring to timer en opførelse varer? Vi har ingen kilder. Forfatteren forsøger at skrive sig ind på begivenheden under en musikalsk, historisk, biografisk og teologisk synsvinkel.

53. GRUPPEN FOR ALTERNATIV MUSIK

Af JENS CORNELIUS (2020)

Resumé:
Hvad skete der i det danske klassiske musikliv i ungdomsoprøret? Midt i det frodige anarki fremstod i København ca. 1968-72 ”Gruppen for alternativ musik”. Forfatteren optegner kronologien for Gruppens eksistens på basis af kilder og samtaler med to af de vigtigste medlemmer, de dag fremtrædende danske komponister Hans Abrahamsen og Ole Buck. Artiklen præsenterer links til musikoptagelser, der aldrig før har været offentliggjort.

52. UPÅAGTET DANSKHED

Af HENRIK MARSTAL (2020)

Resumé:
Artiklen kan betragtes som et supplement til Marstals biografi fra 2019 om komponisten Else Marie Pade (1924-2016). Med fokus på hendes særlige hverdagsnationale kunstpraksis som pionerkomponist inden for det internationale elektroniske musikområde i perioden 1954-1958 undersøger den, hvad forfatteren betegner som hendes “upåagtede danskhed”.

51. PARADEN, TOMHEDEN OG DEN STORE KRIG

Af STEEN CHR. STEENSEN (2019)

Resumé:
Første Verdenskrig var den første af sin slags, hvor kunstnere i så stort omfang registrerede, reflekterede og reagerede undervejs, hvad enten de deltog aktivt i krigen eller ej. Paris lå tæt på krigsfronten, og hér udviklede sig en verdensfjern fin-de-siècle dyrkelse af det æstetiske side om side med eksperimenterende avantgarde. Et ikonisk eksempel på et avantgardistisk værk er balletten Parade, som i denne artikel vil blive nærmere beskrevet og set i sammenhæng med krigen.

50. LANGGAARD, LISZT OG DET MODERNE

Af PETER E. NISSEN (2019)

Resumé:
I årene 1878-1880 besøgte den unge komponist og pianist Siegfried Langgaard flere gange Franz Liszt i Weimar. Hans breve hjem til moderen og til kæresten, hans senere hustru Emma Foss, giver et interessant og underholdende billede af masterclass-kulturens begyndelse i 1800-tallet. Liszt bekræftede Langgaard som kunstner og introducerede ham til de nye moderne udtryksformer, som dannede basis for hans egen påvirkning af kommende danske elever på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt af hans søn Rued Langgaard.

49. HAYDN OG HISTORIENS LUNER

Af KARL AAGE RASMUSSEN (2019)

Resumé:
“Haydn, Mozart og Beethoven” siger vi, omtrent med samme selvfølgelighed som vi siger Rip, Rap og Rup. Men i dag er denne Wienerklassikkens treenighed nok lidt af en tilsnigelse, i forhold til Mozarts og Beethovens urokkelige højstatus er Haydn sakket agterud, ingen tvivl om det. Opfattelsen af ham som genial, men harmløs og ofte mere muntert-ligetil end vedkommende, er sejlivet. Men da den 24 år yngre Mozart tog afsked med det timelige, var Joseph Haydn en ubestridt førerskikkelse. Karl Aage Rasmussens artikel gør rede for, hvordan musikkulturen har opfattet Haydn og hans betydning fra hans egen tid og til i dag, godt 200 år efter hans død.

PubliMus er en non-profit udgivelse.
Vi har brug for din støtte.

EMAIL-PÅMINDELSE

Få en email-påmindelse når der er nyt fra PubliMus

Nyt fra redaktionen

Lars Rosenlund Nørremark er indtrådt i redaktionen.
Søren Schou, der i forvejen er ansvarlig for korrekturlæsning, er fra januar også ansvarlig for boganmeldelser.

Nyeste udgivelser og boganmeldelser

13.04.2020
Udgivelse af Karl Aage Rasmussens artikel “Bach, Gud, Luther og påskemordet”.

13.04.2020
Anmeldelse af Eva Hvidt (udg.) En musiker oplever den europæiske kultur 1900-1939.
Paul von Klenaus efterladte erindringer

13.04.2020
Anmeldelse af Jens Cornelius’ bog Ludolf Nielsen

13.04.2020
Anmeldelse af Toke Lund Christiansens bog Bentzon. Komponist – pianist – provokatør

13.01.2020
Udgivelse af Jens Cornelius’ artikel “Gruppen for Alternativ Musik”.

13.01.2020
Udgivelse af Henrik Marstals artikel “Upåagtet danskhed”.

13.01.2020
Anmeldelse af Henrik Marstals bog Else Marie Pade.

Næste udgivelser

I resten af 2020 har vi planlagt udgivelsen af Valdemar Lønsteds artikel om opførelsespraksis i den romantiske orkestermusik, Jens Rasmussens artikel om udviklingen i Miles Davis’ musik 1965‑69 og en artikel af Lars Ole Bonde om komponisten Bent Lorentzen. Rækkefølgen ligger endnu ikke fast, men næste udgivelse vil i alle tilfælde foreligge juli 2020.

Skriv til PubliMus

Vi opfordrer interesserede til at skrive artikler til PubliMus. Alle emner inden for musikken og musiklivet har vor interesse.

Vi håber også på læserbreve med kommentarer til de publicerede artikler eller til PubliMus i almindelighed og vor måde at fungere på. Se aktuelle læserbreve hér.

Artikler og læserbreve sendes i Word til redaktøren på carlerikkuhl@gmail.com.

Fra papir til digitalt

Fra og med 2016 udgives skriftserien PubliMus (tidligere PUFF) ikke længere af Syddansk Musikkonservatorium.
Eksemplarer i papirversion til og med 2015 kan rekvireres mod gebyr ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium på info@sdmk.dk.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search