56. BENT LORENTZENS MUSIKDRAMATIK 1963-1995

Af LARS OLE BONDE (2020)

Resumé:
Bent Lorentzen (1935-2018) er en af Danmarks mest produktive operakomponister. Artiklen giver den første samlede fremstilling af hans musikdramatiske værker i perioden 1963-1995, hvor han også er en signifikant figur i tidens institutionelle og musikpolitiske forhold.
Læs også Lars Ole Bondes artikel ”Bent Lorentzen – barndom og ungdom” (PubliMus nr. 40B)

40B. BENT LORENTZEN – BARNDOM OG UNGDOM

Af LARS OLE BONDE (2020)

Resumé:
Artiklen giver et bidrag til fortællingen om komponisten Bent Lorentzens barndom og ungdom. Teksten er baseret på storebroren Jens Jørn Lorentzens (“Sjørn”) notater, på materialer fra familiens arkiver, på komponistens egne håndskrevne erindringsglimt med titlen Memoirer, og på flere interviews med Bent og med Sjørn og hans hustru Dorthe.
Læs også Lars Ole Bondes artikel ”Bent Lorentzens musikdramatik 1963-1995” (PubliMus nr. 56).

55. BRAHMS OG WAGNER UDEN VIBRATO?

Af VALDEMAR LØNSTED (2020)

Resumé:
Brahms og Wagner uden vibrato? Ja, sådan spillede orkestrene faktisk i komponisternes egen samtid, og efterhånden som dette bliver udforsket, lader moderne orkestre og dirigenter sig inspirere heraf. Der er – på mange måder – stor forskel på det, som var symfoniorkestrenes klanglige ideal og almindelige praksis helt frem til Mahler, og det, vi i dag i alle medier tager for givet. Det gør forfatteren rede for sin artikel under anvendelse af et væld af video- og lydeksempler.

54. BACH, GUD, LUTHER OG PÅSKEMORDET

Af KARL AAGE RASMUSSEN (2020)

Resumé:
Langfredag 1724 blev den første af Johann Sebastian Bachs passioner, Johannes-passionen, uropført i Leipzigs Nikolaikirke. Hvad hørte menigheden, hvad tænkte de, hvad gik gennem hovedet på dem i løbet af de omkring to timer en opførelse varer? Vi har ingen kilder. Forfatteren forsøger at skrive sig ind på begivenheden under en musikalsk, historisk, biografisk og teologisk synsvinkel.

53. GRUPPEN FOR ALTERNATIV MUSIK

Af JENS CORNELIUS (2020)

Resumé:
Hvad skete der i det danske klassiske musikliv i ungdomsoprøret? Midt i det frodige anarki fremstod i København ca. 1968-72 ”Gruppen for alternativ musik”. Forfatteren optegner kronologien for Gruppens eksistens på basis af kilder og samtaler med to af de vigtigste medlemmer, de dag fremtrædende danske komponister Hans Abrahamsen og Ole Buck. Artiklen præsenterer links til musikoptagelser, der aldrig før har været offentliggjort.

52. UPÅAGTET DANSKHED

Af HENRIK MARSTAL (2020)

Resumé:
Artiklen kan betragtes som et supplement til Marstals biografi fra 2019 om komponisten Else Marie Pade (1924-2016). Med fokus på hendes særlige hverdagsnationale kunstpraksis som pionerkomponist inden for det internationale elektroniske musikområde i perioden 1954-1958 undersøger den, hvad forfatteren betegner som hendes “upåagtede danskhed”.

51. PARADEN, TOMHEDEN OG DEN STORE KRIG

Af STEEN CHR. STEENSEN (2019)

Resumé:
Første Verdenskrig var den første af sin slags, hvor kunstnere i så stort omfang registrerede, reflekterede og reagerede undervejs, hvad enten de deltog aktivt i krigen eller ej. Paris lå tæt på krigsfronten, og hér udviklede sig en verdensfjern fin-de-siècle dyrkelse af det æstetiske side om side med eksperimenterende avantgarde. Et ikonisk eksempel på et avantgardistisk værk er balletten Parade, som i denne artikel vil blive nærmere beskrevet og set i sammenhæng med krigen.


PubliMus er en non-profit udgivelse.
Vi har brug for din støtte.

EMAIL-PÅMINDELSE

PubliMus udkommer 4 gange om året. Få en email-påmindelse når der er nyt fra PubliMus.

Nyt fra redaktionen

Lars Rosenlund Nørremark er udtrådt af redaktionen.

Nyeste udgivelser og boganmeldelser

12.10.2020
Udgivelse af Lars Ole Bondes artikel ”Bent Lorentzens musikdramatik 1963-1995”

12.10.2020
Udgivelse af Lars Ole Bondes artikel ”Bent Lorentzens – barndom og ungdom”

12.10.2020
Anmeldelse af Peter Dürrfelds bog Beethoven – den symfoniske mester

12.10.2020
Anmeldelse af Leif V.S. Balthzersens bog Richard Strauss’ orkesterværker

12.10.2020
Anmeldelse af Thomas Milholts bog Manden bag masken. Rossini og hans operaer

23.08.2020
Udgivelse af Valdemar Lønsteds artikel “Brahms og Wagner uden vibrato”?

23.08.2020
Anmeldelse af Lisbeth Ahlgren Jensens bog Hilda Sehested og Nancy Dalberg

23.08.2020
Anmeldelse af Henrik Engelbrechts bog Arven efter Lumbye – musik og musikere i Tivoli 1843-1944

23.08.2020
Anmeldelse af Karl Aage Rasmussens bog Talende toner – Georg Friedrich Händels livsfuga

13.04.2020
Udgivelse af Karl Aage Rasmussens artikel “Bach, Gud, Luther og påskemordet”.

13.04.2020
Anmeldelse af Eva Hvidt (udg.) En musiker oplever den europæiske kultur 1900-1939. Paul von Klenaus efterladte erindringer

13.04.2020
Anmeldelse af Jens Cornelius’ bog Ludolf Nielsen

13.04.2020
Anmeldelse af Toke Lund Christiansens bog Bentzon. Komponist – pianist – provokatør

Næste udgivelser

Januar 2021 udkommer Jens Rasmussens artikel om udviklingen i Miles Davis’ musik 1965‑69 samt Leif V.S. Balthzersens artikel om Mozarts koncertarier. I april udkommer Christian Kocks artikel om musikkens værdi.

Skriv til PubliMus

Vi opfordrer interesserede til at skrive artikler til PubliMus. Alle emner inden for musikken og musiklivet har vor interesse.

Vi håber også på læserbreve med kommentarer til de publicerede artikler eller til PubliMus i almindelighed og vor måde at fungere på. Se aktuelle læserbreve hér.

Artikler og læserbreve sendes i Word til redaktøren på carlerikkuhl@gmail.com.

Fra papir til digitalt

Fra og med 2016 udgives skriftserien PubliMus (tidligere PUFF) ikke længere af Syddansk Musikkonservatorium.
Eksemplarer i papirversion til og med 2015 kan rekvireres mod gebyr ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium på info@sdmk.dk.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search