Haydn på kryds og tværs

Af Katrine Nyland Sørensen – 22. February 2023

Joseph Haydn (1732-1809) er i øjeblikket her, der og allevegne på både de danske og internationale koncertscener. Herhjemme gør især Underholdningsorkestret med dirigent Adam Fischer i spidsen i disse år et stort arbejde for at fremme kendskabet til Haydns imponerende værkliste med årlige Haydn-festivaler og indspilning af hans sidste 24 symfonier.

På bogfronten udkom der i 2022 noget så usædvanligt som hele to biografier på dansk om Joseph Haydn, skrevet af henholdsvis Karl Aage Ramussen og Henrik Møller Jensen. Dermed bør det ikke længere være muligt i en dansk sammenhæng at omtale Haydn som ”den oversete” og ”den kedelige” i det wienerklassiske triumvirat af Haydn, Mozart og Beethoven, når Haydns 300-års jubilæum skal fejres i 2032.

Det er på baggrund af en erklæret livslang lidenskab for Haydn, at Henrik Møller Jensen har skrevet biografien Joseph Haydn: En mosaik af hændelser og musik. Møller Jensen er cand.mag. i historie og musik og skrev i sin tid som speciale en biografi om Haydn. Siden da har han arbejdet som gymnasielærer og organist; lavet korarrangementer og komponeret instrumentalmusik. Som han skriver i forordet til bogen, så har han siden sin tidligste pubertet været fascineret af Haydn og hans musik. Derudover benytter han også lejligheden til at takke sin kone for ”at elske mig trods min fuldstændige mangel på evne til nogensinde at give slip på Haydn.” Vi fornemmer et helt livs akkumuleret passion for Haydn som drivkraften bag biografien.

Man er da heller ikke som læser i tvivl om, at Henrik Møller Jensen har stor viden om Haydn og hans samtid at øse af. Han fører os minutiøst igennem komponistens livsrejse fra den fattige opvækst i landsbyen Rohrau i det østrig-ungarske grænseland til feteret kapelmester ved den ungarske fyrste af Esterházys hof, hvor den beskedne Haydn med egne ord blev ”tvunget at blive original" pga. hoffets afsondrethed, og endelig til sidst som Europas mest fejrede og feterede komponist.

Når bogen hedder En mosaik af hændelser og musik skal man tage det bogstaveligt. Mosaikformen er oplagt, når man Møller Jensen gerne vil have så mange perspektiver af Haydns kompositioner og karriere med som overhovedet muligt med, samtidig med at han sætter Haydn ind i en større historisk, social, musik- og idéhistorisk kontekst. Han dykker ned i beskrivelser og tolkninger af både kendte og ukendte værker af Haydn, han referer lange brevuddrag og dagbogsnotater fra Haydn, han fremhæver sigende anekdoter, samtidig med han grundigt beskriver tiden i almindelighed og Oplysningstiden i særdeleshed, som Haydn var formet af. Vi bliver introduceret for hoved- og bipersoner i Haydns lange liv, som på forskellig vis påvirkede og inspirerede ham. Henrik Møller Jensen vil have det hele med.

Der er dog visse udfordringer, når et helt livs viden og fascination af en komponist skal kondenseres og bringes i bogform. Som forfatter kan man blive så forelsket i og fascineret af sit eget stof, at man til sidst selv mister det samlede overblik, fordi man gerne vil have alle små sigende detaljer, nuancer og refleksioner med.

Som læser af Joseph Haydn: En mosaik af hændelser og musik skal man flere gange undervejs holde tungen lige i munden for ikke at føle sig hægtet af og blive blændet af de mange mosaikstykker, som skæmmer det samlede overblik. Bogens layout bidrager desværre kun til forvirringen, hvilket jeg vender tilbage til.

Møller Jensen gør sig stor umage med at beskrive Haydn og hans tid meget pædagogisk. Alligevel står der i et appendix på side 228, at ”Kendskab til 1700-tallets musikhistorie er en forudsætning for at kunne læse nærværende beretning om Joseph Haydns liv. Derfor dette kapitel.” Hvis det er en forudsætning, (hvilket jeg nu ikke mener, da bogen sigter mod at være pædagogisk forklarende), burde det måske snarere have stået indledningsvis?

Måske er udfordringen for Møller Jensen, at han er blevet så opslugt og grebet af sin egen fortælling om Haydn, at han til sidst har glemt, hvem målgruppen er? Er målgruppen fagfolk, musiknørder, de alment historisk interesserede eller begejstrede nybegyndere, som først for nylig har fået ørerne op for Haydn og derfor ønsker at få en introduktion? Der er intet noteapparat i bogen. Der er ingen konkrete kildehenvisninger, så det er vanskeligt at skelne mellem, hvornår forfatteren citerer eksisterende litteratur eller selv kommer med sine egne betragtninger om Haydns udvikling som menneske og komponist. De manglende citat- og kildeangivelser bidrager desværre kun til forvirringen.

Som læser kunne man være hjulpet rigtig godt på vej af en dygtig grafiker. Pudsige sideopdelinger, lange tekststykker uden afsnit, inkonsekvent brug af oversættelser (på side 164 skriver Haydn pludselig på engelsk til sin østrig-ungarske arbejdsgiver, selv om alle andre brevcitater i bogen er oversat til dansk), og rodet layout ender med at skæmme for indholdet. Og det er synd!

Ifølge Forlaget Muses hjemmeside er det tredje gang Henrik Møller Jensen skriver en biografi om Haydn. Denne gang er det dog første gang, han har fået udgivet en biografi. Måske fjerde gang ville være lykkens gang? Møller Jensens viden og de mange mosaiksten fortjener at blive samlet bedre ved hjælp af en redaktør, som kan tøjle forfatterens entusiasme, og en god grafiker. Så vil Haydn kan lyse endnu klarere.

Læs flere boganmeldelser

Henrik Møller Jensen

Joseph Haydn: En mosaik af hændelser og musik

Forlaget Muse, 2022
244 sider

Kunstfondens logo
PubliMus er støttet af Statens Kunstfond