49. HAYDN OG HISTORIENS LUNER

Af KARL AAGE RASMUSSEN (2019)

Resumé:

“Haydn, Mozart og Beethoven” siger vi, omtrent med samme selvfølgelighed som vi siger Rip, Rap og Rup. Men i dag er denne Wienerklassikkens treenighed nok lidt af en tilsnigelse, i forhold til Mozarts og Beethovens urokkelige højstatus er Haydn sakket agterud, ingen tvivl om det. Opfattelsen af ham som genial, men harmløs og ofte mere muntert-ligetil end vedkommende, er sejlivet. Men da den 24 år yngre Mozart tog afsked med det timelige, var Joseph Haydn en ubestridt førerskikkelse. Karl Aage Rasmussens artikel gør rede for, hvordan musikkulturen har opfattet Haydn og hans betydning fra hans egen tid og til i dag, godt 200 år efter hans død.

48. PROJEKT NIELSEN

Af JØRGEN I. JENSEN OG MICHAEL FJELDSØE (2018)

Resumé:

Jørgen I. Jensen og Michael Fjeldsøe er nok landets fremmeste Carl Nielsen-specialister. Men faktisk havde de aldrig talt sammen om Carl Nielsen, før PubliMus bragte dem sammen til en samtale en varm majdag 2018 i Jørgen I. Jensens lejlighed på Frederiksberg. Det følgende udgør en del af samtalen i redigeret form. Samtalen er selvsagt primært en dialog mellem Jensen og Fjeldsøe, men indeholder også indspil fra PubliMus-redaktørerne Søren Schou og Carl Erik Kühl, som var til stede med båndoptageren.

37G. KLANGEN OG STEMMEN

Af CLAUS HANDBERG CHRISTENSEN (2019)

37F. SOM EFTER SYGDOM AT BLIVE RASK

Af ASGER SCHNACK (2019)

47. FRA HØFFDING TIL HØYBYE

Af LARS OLE BONDE (2018)

Resumé:

I 1980 og 1986 skrev komponisten Finn Høffding (1899-1997) to breve til komponistkollegaen John Høybye (f. 1939). Han giver i brevene udtryk for sin oplevelse af et nært (ånds)slægtskab, henover generationskløften på et halvt århundrede. Denne artikel stiller på baggrund af brevene spørgsmålet, hvordan en forbindelse mellem den kulturradikale musiktradition i mellemkrigstiden og John Høybyes arbejde som komponist, pædagog og dirigent i den kolde krigs tid kan beskrives.

Lars Ole Bonde, Fra Høffding til Høybye (2018)

37E. SÅ KLOG AT MAN KAN UNDVÆRE ØRERNE

Af SØREN ULRIK THOMSEN (2018)

46. BERNARD HERRMANNS VERTIGO

Af THOMAS TEILMANN DAMM (2018)

Resumé:

Vertigo er kendt som titlen på et af Alfred Hitchcocks filmiske mesterværker, men i samarbejdet med komponisten Bernard Herrmann løftes værket op i en unik syntese mellem det filmiske og det musikalske. Thomas Damms artikel indeholder både en række generelle overvejelser om film og filmmusik og en fremstilling af samarbejdet mellem Hitchcock og Herrmann. Endvidere går den tæt på flere af værkets mesterlige detaljer ved analysen af en række eksempler. Hér benytter PubliMus for første gang videofiler med klip fra filmen foruden musikfiler og noder. Læs online-versionen hvis du vil have direkte adgang til musikeksempler og filmklip.

Thomas Teilmann Damm, Bernard Herrmanns Vertigo (2018)

45. SAXOFONISTEN MED HELLIGÅNDENS ILD

Af CHRISTIAN MUNCH-HANSEN (2018)

Resumé:

Den store jazzsaxofonist John Coltrane, som døde i 1967, er ikke blot musikalsk blevet en legende. Den afrikansk-ortodokse kirke i USA har kanoniseret ham som helgen, og i et lokale i Fillmore Street 1286 i San Francisco har han fået sin egen kirke, Saint John Coltrane African Orthodox Church. Her er Coltranes musik hver søndag centrum for gudstjenester, og hans eksempel har givet kirken en stærk social profil med fattighjælp, kamp imod racisme, politivold og kapitalistisk boligpolitik.

Christian Munch-Hansen, Saxofonisten med helligåndens ild (2018)

PubliMus er en non-profit udgivelse.
Vi har brug for din støtte.

EMAIL-PÅMINDELSE

Få en email-påmindelse når der er nyt fra PubliMus

Nyeste udgivelser og boganmeldelser

18.04.2019
Udgivelse af Karl Aage Rasmussens artikel “Haydn og historiens luner”

18.04.2019
Anmeldelse af Karl Aage Rasmussens bog Min sjæl gør ondt. Sergej Prokofjev mellem to verdener.

16.01.2019
Udgivelse af Michael Fjeldsøe og Jørgen I. Jensens dialog Projekt Nielsen.

16.01.2019
Udgivelse af Asger Schnacks essay Som efter sygdom at blive rask.

16.01.2019
Udgivelse af Claus Handberg Christensens essay Klangen og stemmen.

16.01.2019
Anmeldelse af Elisabeth Meyer-Topsøes bog Birgit från Västra Karup till Metropolitan.

26.10.2018
Udgivelse af Lars Ole Bondes artikel Fra Høffding til Høybye.

26.10.2018
Udgivelse af Søren Ulrik Thomsens artikel Så klog at man kan undvære ørerne.

26.10.2018
Anmeldelse af antologien Stil nu ind … Danmarks Radio og Musikken red. af Henrik Smith-Sivertsen m.fl.

Næste udgivelser

Senere regner vi med at udgive en artikel af Jens Cornelius om de unge komponisters “68-oprør” bl.a. belyst ved samtaler med komponisterne Hans Abrahamsen og Ole Buck samt en artikel af Steen Chr. Steensen om den franske avantgarde i skyggen af 1. Verdenskrig. I serien Erindret vil Lars Ole Bonde tegne et portræt af nyligt afdøde komponist Bent Lorentzen.

Vi er på trapperne med flere artikler: Peter Nissen skriver om pianisten og komponisten Siegfried Langgaard – Rued Langgaards far – og hans besøg i Weimar hos det store forbillede Franz Liszt.  Jens Rasmussens skriver om Miles Davis og Vejene til ‘In a Silent Way’. I serien Erindret vil Lars Ole Bonde tegne et portræt af nyligt afdøde komponist Bent Lorentzen, mens Henrik Marstals artikel vil handle om Else Marie Pade.

Skriv til PubliMus

Vi opfordrer interesserede til at skrive artikler til PubliMus. Alle emner inden for musikken og musiklivet har vor interesse. Artikler, der antages til publicering, honoreres med kr. 3.000. Vi er især interesseret i bidrag fra yngre forfattere.

Vi håber også på læserbreve med kommentarer til de publicerede artikler eller til PubliMus i almindelighed og vor måde at fungere på. Se aktuelle læserbreve hér.

Artikler og læserbreve sendes i Word til redaktøren på carlerikkuhl@gmail.com

Fra papir til digitalt

Fra og med 2016 udgives skriftserien PubliMus (tidligere PUFF) ikke længere af Syddansk Musikkonservatorium.
Eksemplarer i papirversion til og med 2015 kan rekvireres mod gebyr ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium på info@sdmk.dk.

PubliMus har indført en ny politik mht. links til lydoptagelser. For at sikre krediteringen af kunstnere vil vi så vidt muligt ikke mere linke til YouTube, men i stedet bruge musikstreamingsprogrammet Spotify. For at se en vejledning om brugen heraf tryk her.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search