47. FRA HØFFDING TIL HØYBYE

Af LARS OLE BONDE (2018)

Resumé:

I 1980 og 1986 skrev komponisten Finn Høffding (1899-1997) to breve til komponistkollegaen John Høybye (f. 1939). Han giver i brevene udtryk for sin oplevelse af et nært (ånds)slægtskab, henover generationskløften på et halvt århundrede. Denne artikel stiller på baggrund af brevene spørgsmålet, hvordan en forbindelse mellem den kulturradikale musiktradition i mellemkrigstiden og John Høybyes arbejde som komponist, pædagog og dirigent i den kolde krigs tid kan beskrives.

Lars Ole Bonde, Fra Høffding til Høybye (2018)

37E. SÅ KLOG AT MAN KAN UNDVÆRE ØRERNE

Af SØREN ULRIK THOMSEN (2018)

46. BERNARD HERRMANNS VERTIGO

Af THOMAS TEILMANN DAMM (2018)

Resumé:

Vertigo er kendt som titlen på et af Alfred Hitchcocks filmiske mesterværker, men i samarbejdet med komponisten Bernard Herrmann løftes værket op i en unik syntese mellem det filmiske og det musikalske. Thomas Damms artikel indeholder både en række generelle overvejelser om film og filmmusik og en fremstilling af samarbejdet mellem Hitchcock og Herrmann. Endvidere går den tæt på flere af værkets mesterlige detaljer ved analysen af en række eksempler. Hér benytter PubliMus for første gang videofiler med klip fra filmen foruden musikfiler og noder. Læs online-versionen hvis du vil have direkte adgang til musikeksempler og filmklip.

Thomas Teilmann Damm, Bernard Herrmanns Vertigo (2018)

45. SAXOFONISTEN MED HELLIGÅNDENS ILD

Af CHRISTIAN MUNCH-HANSEN (2018)

Resumé:

Den store jazzsaxofonist John Coltrane, som døde i 1967, er ikke blot musikalsk blevet en legende. Den afrikansk-ortodokse kirke i USA har kanoniseret ham som helgen, og i et lokale i Fillmore Street 1286 i San Francisco har han fået sin egen kirke, Saint John Coltrane African Orthodox Church. Her er Coltranes musik hver søndag centrum for gudstjenester, og hans eksempel har givet kirken en stærk social profil med fattighjælp, kamp imod racisme, politivold og kapitalistisk boligpolitik.

Christian Munch-Hansen, Saxofonisten med helligåndens ild (2018)

44. MUSIKKEN PÅ SHAKESPEARES TEATRE

En kort introduktion

Af LEIF V.S. BALTHZERSEN (2018)

Resumé:
Musik og teater har altid hørt sammen – ja, i det meste af historien har der næppe være drama uden musik. Således også med teatrene på Shakespeares tid i det elizabethanske England, som også betegner en blomstringsperiode i den engelske kunstmusik. Men man ved faktisk forbavsende lidt om den musikalske praksis på teatrene: hvilken plads musikken havde – for slet ikke at tale om, hvordan den lød. Leif V.S. Balthzersen giver en introduktion.

Leif V.S. Balthzersen, Musikken på Shakespeares teatre (2018)

43. ENTUSIASTISK AMBIVALENS

Om Thomas Mann og Richard Wagner

Af NIELS BILLE HANSEN (2017)

Resumé:
Den tyske forfatter og nobelpristager Thomas Mann (1875-1955) havde et livslangt lidenskabeligt forhold til musik, der også prægede hans litterære værker. Som han selv udtrykker det: ”Jeg skaber så megen musik, som man med rimelighed kan skabe uden musik.” Richard Wagner er oplagt den komponist, der har betydet mest for ham. Men hans indstilling til Wagner ændrer sig hele tiden i takt med de dramatiske forandringer i Tysklands historie og udviklingen i hans eget forfatterskab. Dette er emnet for Niels Bille Hansens artikel.

Niels Bille Hansen, Entusiastisk ambivalens (2017)

PubliMus er en non-profit udgivelse.
Mobilepay et valgfrit beløb på 47571.

EMAIL-PÅMINDELSE

Få en email-påmindelse når der er nyt fra PubliMus

Nyt fra redaktionen

06.09.2018
Siden sidst har Klavs Kehlet overtaget jobbet som kommunikationsmedarbejder efter Anja Paulsen. Redaktøren takker Anja for et fortrinligt samarbejde og ønsker Klavs lykke til med arbejdet hos os.

Nyeste udgivelser og boganmeldelser

26.10.2018
Udgivelse af Lars Ole Bondes artikel Fra Høffding til Høybye.

26.10.2018
Udgivelse af Søren Ulrik Thomsens artikel Så klog at man kan undvære ørerne.

26.10.2018
Anmeldelse af antologien Stil nu ind … Danmarks Radio og Musikken red. af Henrik Smith-Sivertsen m.fl.

12.07.2018
Udgivelse af Thomas Teilmann Damms artikel
Bernard HerrmannsVertigo’

12.07.2018
Anmeldelse af Lotte Andersen og Amalie Kestlers bog
Carl og Marie – i kunst og kærlighed

Næste udgivelser

Januar 2018 udkommer artiklen Projekt Nielsen, som er en dialog mellem lektor em. Jørgen I. Jensen og prof. Michael Fjeldsøe. Jørgen I. Jensen er kendt for sin store monografi Carl Nielsen – danskeren (1. udg. 1991), mens Michael Fjeldsøe netop blevet tildelt forskningsmidler til
omfattende undersøgelser af bl.a. komponistens plads i en europæisk musikhistorisk sammenhæng. I serien ‘Mig og musikken’, hvor forfattere fortæller om musikkens betydning i deres forfatterliv og skabende arbejde, præsenteres bidrag af forfatterne Asger Schnack og Claus Handberg Christensen.

Skriv en artikel til PubliMus

Vi opfordrer stadig interesserede til at skrive artikler til PubliMus. Alle emner inden for musikken og musiklivet har vor interesse. Artikler, der antages til publicering, honoreres med kr. 3.000.

Vi håber også på læserbreve med kommentarer til de publicerede artikler eller til PubliMus i almindelighed og vor måde at fungere på. Bidrag sendes i Word til redaktøren carlerikkuhl@gmail.com. Se aktuelle læserbreve hér.

Fra papir til digitalt

Fra og med 2016 udgives skriftserien PubliMus (tidligere PUFF) ikke længere af Syddansk Musikkonservatorium.
Eksemplarer i papirversion til og med 2015 kan rekvireres mod gebyr ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium på info@sdmk.dk.

PubliMus har indført en ny politik mht. links til lydoptagelser. For at sikre krediteringen af kunstnere vil vi så vidt muligt ikke mere linke til YouTube, men i stedet bruge musikstreamingsprogrammet Spotify. For at se en vejledning om brugen heraf tryk her.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search