39. MUSIKKENS MANGE FORMÅL

Af CHRISTINA HOLM DAHL (2017)

Resumé:
”Musikudøvelse styrker hukommelsen! Musikudøvelse styrker læse og regneevnerne! Musikudøvelse styrker de sociale relationer!” Ja, musik kan noget andet og mere end være musik. Men hvorledes med musikken og musikudøvelsen for dens egen skyld? Artiklen drøfter denne problemstilling såvel teoretisk som under inddrageles af eksempler fra praktisk musikundervisning.

Artiklen er udgivet i samarbejde med Det jyske Musikkonservatorium i forbindelse med konservatoriets konference ’Musik og læring’ januar 2017.

Christina Holm Dahl, Musikkens mange formål (2017)

38. BELLMANS FØDDER

Af PER AAGE BRANDT (2017)

Resumé:
Artiklen præsenterer en ny semiotisk analyse af forholdet mellem sangens musik, metrik og prosodi og anvender den på Bellmans Fredmans Epistel nr. 12, ”Gråt Fader Berg”. I denne sang samarbejder musikken og teksten særlig tæt, så virkningen bliver oplevelsen af en art musikalsk teaterkunst.

Per Aage Brandt, Bellmans fødder (2017)

37. MIG OG MUSIKKEN

Musikkens betydning i forfatterens liv og skabende arbejde

Resumé:
PubliMus 37 er en antologi med bidrag fra en række danske forfattere, der fortæller om deres liv med musikken og om, hvad musikken direkte eller indirekte måtte betyde for deres forfattergerning. Den digitale publiceringsform gør det muligt for os at publicere bidragene, efterhånden som vi modtager dem. Antologiens fire første artikler er af Knud Sørensen, Suzanne Brøgger, Hanne Marie Svendsen og Trisse Gejl. Som noget nyt indsætter vi links til optagelser af den musik, der omtales i teksten.

4. Trisse Gejl, ‘Alt det du var og det du har mistet…’ (2017)

3. Hanne Marie Svendsen, ‘Ordenes Musik’ (2016)

2. Suzanne Brøgger, ‘Træet løfter roden op mod himlen
– en omvendt historie’ (2016)

1. Knud Sørensen, “Mig og musikken” (2016)

Nyt fra PubliMus

22.02.2017
Udgivelse af Per Aage Brandts artikel
Bellmans fødder

22.02.2017
Anmeldelse af Finn Gravesens og
Jakob Faurholts bog
Den sky romantiker.
Komponisten Kai Norman Andersen

19.01.2017
Udgivelse af Christina Holm Dahls artikel
Musikkens mange formål

19.01.2017
Udgivelse af Trisse Gejls artikel
Alt det du var og det du har mistet…

19.01.2017
Anmeldelse af Claus Røllum-Larsens bog
Knudåge Riisager – Komponist og skribent 

27.11.2016
Anmeldelse af Karl Aage Rasmussens bog
Sindets ekko – Pjotr Tjajkovskij i lys og skygge

12.11.2016
Anmeldelse af Valdemar Lønsteds bog
Sibelius

05.10.2016
Udgivelse af Hanne Marie Svendens artikel
Ordenes Musik

Næste udgivelser

To nye artikler er på vej. Den ene artikel handler om komponisten Per Nørgaard, erindret af vennen overlæge Hans Henriksen. I den anden artikel vil forfatteren Per Vadmand fortælle om den store form hos jazzmusikeren og -komponisten Duke Ellington.

Fra papir til digitalt

Fra og med 2016 udgives skriftserien PubliMus (tidligere PUFF) ikke længere af Syddansk Musikkonservatorium.
Eksemplarer i papirversion til og med 2015 kan rekvireres mod gebyr ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium på info@sdmk.dk.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Dit navn

Din emailadresse