46. BERNARD HERRMANNS VERTIGO

Af THOMAS TEILMANN DAMM (2018)

Resumé:

Vertigo er kendt som titlen på et af Alfred Hitchcocks filmiske mesterværker, men i samarbejdet med komponisten Bernard Herrmann løftes værket op i en unik syntese mellem det filmiske og det musikalske. Thomas Damms artikel indeholder både en række generelle overvejelser om film og filmmusik og en fremstilling af samarbejdet mellem Hitchcock og Herrmann. Endvidere går den tæt på flere af værkets mesterlige detaljer ved analysen af en række eksempler. Hér benytter PubliMus for første gang videofiler med klip fra filmen foruden musikfiler og noder. Læs online-versionen hvis du vil have direkte adgang til musikeksempler og filmklip.

Thomas Teilmann Damm, Bernard Herrmanns Vertigo (2018)

45. SAXOFONISTEN MED HELLIGÅNDENS ILD

Af CHRISTIAN MUNCH-HANSEN (2018)

Resumé:

Den store jazzsaxofonist John Coltrane, som døde i 1967, er ikke blot musikalsk blevet en legende. Den afrikansk-ortodokse kirke i USA har kanoniseret ham som helgen, og i et lokale i Fillmore Street 1286 i San Francisco har han fået sin egen kirke, Saint John Coltrane African Orthodox Church. Her er Coltranes musik hver søndag centrum for gudstjenester, og hans eksempel har givet kirken en stærk social profil med fattighjælp, kamp imod racisme, politivold og kapitalistisk boligpolitik.

Christian Munch-Hansen, Saxofonisten med helligåndens ild (2018)

44. MUSIKKEN PÅ SHAKESPEARES TEATRE

En kort introduktion

Af LEIF V.S. BALTHZERSEN (2018)

Resumé:
Musik og teater har altid hørt sammen – ja, i det meste af historien har der næppe være drama uden musik. Således også med teatrene på Shakespeares tid i det elizabethanske England, som også betegner en blomstringsperiode i den engelske kunstmusik. Men man ved faktisk forbavsende lidt om den musikalske praksis på teatrene: hvilken plads musikken havde – for slet ikke at tale om, hvordan den lød. Leif V.S. Balthzersen giver en introduktion.

Leif V.S. Balthzersen, Musikken på Shakespeares teatre (2018)

43. ENTUSIASTISK AMBIVALENS

Om Thomas Mann og Richard Wagner

Af NIELS BILLE HANSEN (2017)

Resumé:
Den tyske forfatter og nobelpristager Thomas Mann (1875-1955) havde et livslangt lidenskabeligt forhold til musik, der også prægede hans litterære værker. Som han selv udtrykker det: ”Jeg skaber så megen musik, som man med rimelighed kan skabe uden musik.” Richard Wagner er oplagt den komponist, der har betydet mest for ham. Men hans indstilling til Wagner ændrer sig hele tiden i takt med de dramatiske forandringer i Tysklands historie og udviklingen i hans eget forfatterskab. Dette er emnet for Niels Bille Hansens artikel.

Niels Bille Hansen, Entusiastisk ambivalens (2017)

42. MUSIKANMELDEREN SKAL INVITERE TIL DEBAT

Af THOMAS MICHELSEN (2017)

Resumé:
Musikanmeldelser, som de skrives af anmeldere med professionel musikfaglig baggrund, er en etableret genre i dagbladene. Men i internettets tidsalder og med de senere års strukturelle ændringer i medieverdenen er den kommet yderligere under pres. Michelsens artikel gennemgår problemstillingen historisk og systematisk, idet den argumenterer for, at musikanmeldelsen rummer et særligt potentiale, som også i dag kan komme vores fælles offentlige kulturliv til gode.

Thomas Michelsen, Musikanmelderen skal invitere til debat (2017)

EMAIL-PÅMINDELSE

Få en email-påmindelse når der er nyt fra PubliMus

Nyt fra redaktionen

18.06.2018
Siden sidst er Thomas Teilmann Damm indtrådt i redaktionen. Se oversigten over PubliMus’ redaktører hér.

Nyeste udgivelser og boganmeldelser

12.07.2018
Udgivelse af Thomas Teilmann Damms artikel
Bernard HerrmannsVertigo’

12.07.2018
Anmeldelse af Lotte Andersen og Amalie Kestlers bog
Carl og Marie – i kunst og kærlighed

10.04.2018
Udgivelse af Christian Munch-Hansens artikel
Saxofonisten med helligåndens ild

10.04.2018
Anmeldelse af Steen Kaargaard Nielsen og Claus Byriths bog
Danmarks første lydoptagelser

10.04.2018
Anmeldelse af Niels og Kaja Pihls bog
om et unikt stykke dansk operahistorie:
Bogen om Undergrunden.

10.04.2018
Anmeldelse af Henrik Engelbrechts bog
Opera i guldalderens København

Næste udgivelser

Der er to artikler på vej i oktober/januar. Den ene er af Lars Ole Bonde: Fra Høffding til Høybye. Artiklen beskriver forholdet mellem den kulturradikale musiktradition i mellemkrigstiden – her repræsenteret ved komponisten og musikpædagogen Finn Høffding – og John Høybyes arbejde som komponist, pædagog og dirigent i den kolde krigs tid.
Den anden artikel, Projekt Nielsen, er en dialog mellem lektor em. Jørgen I. Jensen og prof. Michael Fjeldsøe. Jørgen I. Jensen er kendt for sin store monografi Carl Nielsen – danskeren (1. udg. 1991), mens Michael Fjeldsøe netop blevet tildelt forskningsmidler til omfattende undersøgelser af bl.a. komponistens plads i en europæisk musikhistorisk sammenhæng. I serien ‘Mig og musikken’, hvor forfattere fortæller om musikkens betydning i deres forfatterliv og skabende arbejde, præsenteres bidrag af forfatterne Asger Schnack og Søren Ulrik Thomsen.

Skriv til PubliMus

Vi opfordrer stadig interesserede til at skrive artikler til PubliMus. Alle emner inden for musikken og musiklivet har vor interesse. Artikler, der antages til publicering, honoreres med kr. 3.000. Vi er især interesseret i bidrag fra yngre forfattere.

Vi håber også på læserbreve med kommentarer til de publicerede artikler eller til PubliMus i almindelighed og vor måde at fungere på. Skriv til kontakt@publimus.dk.

Fra papir til digitalt

Fra og med 2016 udgives skriftserien PubliMus (tidligere PUFF) ikke længere af Syddansk Musikkonservatorium.
Eksemplarer i papirversion til og med 2015 kan rekvireres mod gebyr ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium på info@sdmk.dk.

PubliMus har indført en ny politik mht. links til lydoptagelser. For at sikre krediteringen af kunstnere vil vi så vidt muligt ikke mere linke til YouTube, men i stedet bruge musikstreamingsprogrammet Spotify. For at se en vejledning om brugen heraf tryk her.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search