44. MUSIKKEN PÅ SHAKESPEARES TEATRE

En kort introduktion

Af LEIF V.S. BALTHZERSEN (2018)

Resumé:
Musik og teater har altid hørt sammen – ja, i det meste af historien har der næppe være drama uden musik. Således også med teatrene på Shakespeares tid i det elizabethanske England, som også betegner en blomstringsperiode i den engelske kunstmusik. Men man ved faktisk forbavsende lidt om den musikalske praksis på teatrene: hvilken plads musikken havde – for slet ikke at tale om, hvordan den lød. Leif V.S. Balthzersen giver en introduktion.

Leif V.S. Balthzersen, Musikken på Shakespeares teatre (2018)

43. ENTUSIASTISK AMBIVALENS

Om Thomas Mann og Richard Wagner

Af NIELS BILLE HANSEN (2017)

Resumé:
Den tyske forfatter og nobelpristager Thomas Mann (1875-1955) havde et livslangt lidenskabeligt forhold til musik, der også prægede hans litterære værker. Som han selv udtrykker det: ”Jeg skaber så megen musik, som man med rimelighed kan skabe uden musik.” Richard Wagner er oplagt den komponist, der har betydet mest for ham. Men hans indstilling til Wagner ændrer sig hele tiden i takt med de dramatiske forandringer i Tysklands historie og udviklingen i hans eget forfatterskab. Dette er emnet for Niels Bille Hansens artikel.

Niels Bille Hansen, Entusiastisk ambivalens (2017)

42. MUSIKANMELDEREN SKAL INVITERE TIL DEBAT

Af THOMAS MICHELSEN (2017)

Resumé:
Musikanmeldelser, som de skrives af anmeldere med professionel musikfaglig baggrund, er en etableret genre i dagbladene. Men i internettets tidsalder og med de senere års strukturelle ændringer i medieverdenen er den kommet yderligere under pres. Michelsens artikel gennemgår problemstillingen historisk og systematisk, idet den argumenterer for, at musikanmeldelsen rummer et særligt potentiale, som også i dag kan komme vores fælles offentlige kulturliv til gode.

Thomas Michelsen, Musikanmelderen skal invitere til debat (2017)

41. DUKE ELLINGTON OG DEN STORE FORM

Af PER VADMAND (2017)

Resumé:
Edward Kennedy “Duke” Ellington 1900-1974 havde allerede fra barnsben – til forskel fra de fleste andre jazzmusikere i hans generation – kendskab til både jazz og klassisk musik. Måske er det baggrunden for hans interesse for at udforske større og mere sammensatte former, der begrænser det improvisatoriske moment og derfor af mange kritikere blev betragtet som ”ikke rigtig jazz”. I sin artikel gennemgår Per Vadmand Ellingtons hovedværker i den store form med særlig vægt på ’Harlem-Suiten’. I web-versionen er der links til adskillige eksempler, så læseren kan lytte med!

Per Vadmand, Duke Ellington og den store form (2017)

EMAIL-PÅMINDELSE

Få en email-påmindelse når der er nyt fra PubliMus

Nyt fra redaktionen

22.01.2018
PubliMus blev for nyligt tildelt kr. 30.000 af Statens Kunstfond. Det hjælper på vores økonomi og er til almindelig opmuntring i vort virke, som jo er non profit.

Nye udgivelser og boganmeldelser

23.01.2018
Udgivelse af Leif V.S. Balthzersens artikel
Musikken på Shakespeares teatre 

23.01.2018
Jesper Ryberg og Toke Lund Christiansens bog
Musikken og hjernen

23.01.2011
Anmeldelse af Jens Henrik Koudals bog
Skæbnesymfoni og krokodillepolka. Musikkulturen på en stor gård mellem 1880 og 1960.

31.10.2017
Udgivelse af Niels Bille Hansens artikel
Entusiastisk ambivalens

31.10.2017
Anmeldelse af Henrik Nebelongs bog
Richard Wagners Nibelungens ring

31.10.2017
Anmeldelse af Niels La Cours bog
Blev Sjostakovitj misforstået både i øst og i vest?

Næste udgivelser

To artikler vil blive publiceret i foråret. Den ene er af Christian Munch-Hansen og handler om ”Coltrane-kirken” i San Francisco. Den anden er af Thomas Teilmann Damm og handler om komponisten Bernard Herrmann med en detaljeret gennemgang – noder, lyd, filmklip – af hans musik i Hitchcocks film ’Vertigo’.

Skriv til PubliMus

Vi opfordrer stadig interesserede til at skrive artikler til PubliMus. Alle emner inden for musikken og musiklivet har vor interesse. Artikler, der antages til publicering, honoreres med kr. 3.000.

Vi håber også på læserbreve med kommentarer til de publicerede artikler eller til PubliMus i almindelighed og vor måde at fungere på. Skriv til kontakt@publimus.dk.

Fra papir til digitalt

Fra og med 2016 udgives skriftserien PubliMus (tidligere PUFF) ikke længere af Syddansk Musikkonservatorium.
Eksemplarer i papirversion til og med 2015 kan rekvireres mod gebyr ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium på info@sdmk.dk.

PubliMus har indført en ny politik mht. links til lydoptagelser. For at sikre krediteringen af kunstnere vil vi så vidt muligt ikke mere linke til YouTube, men i stedet bruge musikstreamingsprogrammet Spotify. For at se en vejledning om brugen heraf tryk her.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search