42. MUSIKANMELDEREN SKAL INVITERE TIL DEBAT

Af THOMAS MICHELSEN (2017)

Resumé:
Musikanmeldelser, som de skrives af anmeldere med professionel musikfaglig baggrund, er en etableret genre i dagbladene. Men i internettets tidsalder og med de senere års strukturelle ændringer i medieverdenen er den kommet yderligere under pres. Michelsens artikel gennemgår problemstillingen historisk og systematisk, idet den argumenterer for, at musikanmeldelsen rummer et særligt potentiale, som også i dag kan komme vores fælles offentlige kulturliv til gode.

Thomas Michelsen, Musikanmelderen skal invitere til debat (2017)

41. DUKE ELLINGTON OG DEN STORE FORM

Af PER VADMAND (2017)

Resumé:
Edward Kennedy “Duke” Ellington 1900-1974 havde allerede fra barnsben – til forskel fra de fleste andre jazzmusikere i hans generation – kendskab til både jazz og klassisk musik. Måske er det baggrunden for hans interesse for at udforske større og mere sammensatte former, der begrænser det improvisatoriske moment og derfor af mange kritikere blev betragtet som ”ikke rigtig jazz”. I sin artikel gennemgår Per Vadmand Ellingtons hovedværker i den store form med særlig vægt på ’Harlem-Suiten’. I web-versionen er der links til adskillige eksempler, så læseren kan lytte med!

Per Vadmand, Duke Ellington og den store form (2017)

40. ERINDRET

Fremtrædende danske komponister i 1900-tallet erindret af samtidige personer

Resumé:
PubliMus 40 er en antologi om fremtrædende komponister i 1900-tallet, som de erindres af personer, der har kendt dem personligt eller fulgt dem opmærksomt. Den digitale publiceringsform gør det muligt for os at publicere bidragene, efterhånden som vi modtager dem. Antologiens første artikel handler om Per Nørgårds ungdomsår, således som Hans Henriksen, komponistens nære ven siden gymnasietiden, husker det.

1. Hans Henriksen, ‘Per Nørgård – De unge år’ (2017)

39. MUSIKKENS MANGE FORMÅL

Af CHRISTINA HOLM DAHL (2017)

Resumé:
”Musikudøvelse styrker hukommelsen! Musikudøvelse styrker læse og regneevnerne! Musikudøvelse styrker de sociale relationer!” Ja, musik kan noget andet og mere end være musik. Men hvorledes med musikken og musikudøvelsen for dens egen skyld? Artiklen drøfter denne problemstilling såvel teoretisk som under inddrageles af eksempler fra praktisk musikundervisning.

Artiklen er udgivet i samarbejde med Det jyske Musikkonservatorium i forbindelse med konservatoriets konference ’Musik og læring’ januar 2017.

Christina Holm Dahl, Musikkens mange formål (2017)

38. BELLMANS FØDDER

Af PER AAGE BRANDT (2017)

Resumé:
Artiklen præsenterer en ny semiotisk analyse af forholdet mellem sangens musik, metrik og prosodi og anvender den på Bellmans Fredmans Epistel nr. 12, ”Gråt Fader Berg”. I denne sang samarbejder musikken og teksten særlig tæt, så virkningen bliver oplevelsen af en art musikalsk teaterkunst.

Per Aage Brandt, Bellmans fødder (2017)

37. MIG OG MUSIKKEN

Musikkens betydning i forfatterens liv og skabende arbejde

Resumé:
PubliMus 37 er en antologi med bidrag fra en række danske forfattere, der fortæller om deres liv med musikken og om, hvad musikken direkte eller indirekte måtte betyde for deres forfattergerning. Den digitale publiceringsform gør det muligt for os at publicere bidragene, efterhånden som vi modtager dem. Antologiens fire første artikler er af Knud Sørensen, Suzanne Brøgger, Hanne Marie Svendsen og Trisse Gejl. Som noget nyt indsætter vi links til optagelser af den musik, der omtales i teksten.

4. Trisse Gejl, ‘Alt det du var og det du har mistet…’ (2017)

3. Hanne Marie Svendsen, ‘Ordenes Musik’ (2016)

2. Suzanne Brøgger, ‘Træet løfter roden op mod himlen
– en omvendt historie’ (2016)

1. Knud Sørensen, “Mig og musikken” (2016)

 Nyt fra redaktionen

08.05.2017
PubliMus har indledt et samarbejde med Det jyske Musikkonservatorium og har i den forbindelse optaget docent Karsten Aaholm i redaktionen.

19.04.2017
PubliMus indfører en ny politik mht. links til lydoptagelser.
Vi vil så vidt muligt ikke mere linke til YouTube. For at sikre krediteringen af kunstnerne vil vi i stedet bruge musikstreamingsprogrammet Spotify. Spotifys online lydbibliotek er kolossalt og vokser stadig. Lydgengivelsen på Spotify vil være lige så god – ofte bedre – end på YouTube. Spotify findes i en gratisversion. Gå til vejledning.

Nye udgivelser og boganmeldelser

24.08.2017
Udgivelse af Thomas Michelsens artikel
Musikanmelderen skal invitere til debat

24.08.2017
Anmeldelse af Karl Aage Rasmussens bog
En sørgmodig drøm om idyl – uudgrundelige Johannes Brahms

08.05.2017
Udgivelse af Per Vadmands artikel
Duke Ellington og den store form

08.05.2017
Udgivelse af Hans Henriksens artikel
Per Nørgård – De unge år

08.05.2017
Anmeldelse af Niels Bille Hansens bog
Thomas Mann og musikken

08.05.2017
Anmeldelse af Mads Kroghs og Henrik Marstals (Red.) bog
Populærmusikkultur i Danmark siden 2000.

22.02.2017
Udgivelse af Per Aage Brandts artikel
Bellmans fødder

22.02.2017
Anmeldelse af Finn Gravesens og
Jakob Faurholts bog
Den sky romantiker.
Komponisten Kai Norman Andersen

19.01.2017
Udgivelse af Christina Holm Dahls artikel
Musikkens mange formål

Næste udgivelser

En artikel af Niels Bille Hansen er på vej. Forfatterens bog Thomas Mann og musikken blev anmeldt i PubliMus af Søren Schou i maj. Denne gang skriver han en artikel til PubliMus om Thomas Manns forhold til Wagner. Endvidere vil vi bringe en anmeldelse af Henrik Nebelongs bog om Wagners Ring med motivangivelser og kommentarer. Lidt længere fremme venter en artikel om John Coltrane. Jo, vi gør også i andet end Wagner. Klik selv ovenfor på fanen ‘Udgivelser’!

Fra papir til digitalt

Fra og med 2016 udgives skriftserien PubliMus (tidligere PUFF) ikke længere af Syddansk Musikkonservatorium.
Eksemplarer i papirversion til og med 2015 kan rekvireres mod gebyr ved henvendelse til Syddansk Musikkonservatorium på info@sdmk.dk.

 

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search