Oversigt over udgivelser 2007-2017

Navn (efternavn), titel, nummer, årstal

Albertsen, Leif Ludwig: Brahms og Magelone. 10-08.
Albertsen, Leif Ludwig: Goethe som sangskriver. 17-10.
Balthzersen, Leif V.S.: Musikken på Shakespeares teatre – en kort introduktion. 44-18.
Bender, Johan: Nielsens kantate. 18-10.
Bender, Johan: Synet af Nielsen. 35-15.
Bille, Mads: Den Jyske Sangskole. 19-10.
Birch, Peer: De tre hjørnevokaler. 12-09.
Bonde, Lars Ole: Fra Høffding til Høybye. 43-18
Brandt, Per Aage: Bellmans fødder – en metrisk meditation. 38-16.
Brøgger, Suzanne: ‘Træet løfter roden op mod himlen – en omvendt historie’. 37-16.
Christensen, Mogens: Ugler i musen. 1-07.
Cour, Niels la: Om Bachpolyfoniens rødder i Palestrinastilen. 7-08.
Dahl, Christina: Musikkens mange formål. 39-16.
Damm, Thomas Teilmann: Bernard Hermanns Vertigo. 46-18.
Eger, Manfred: Således talte Hanslick. 27-13.
Erichsen, Jørgen: Kuhlau og klaveret. 23-12.
Fjeldsøe, M., Schou, S. og Kühl, C. E.: Kulturradikal musik – en rundbordssamtale.
Fock, Eva: Du store verden! 9-08.
Frandsen, John: Requiem – en messe for livet. 32-15.
Gejl, Trisse: ‘Alt det du var og det du har mistet’. 37-17.
Hansen, Niels Bille: Entusiastisk Ambivalens. 43-17.
Henriksen, Hans: Per Nørgård – de unge år. 40-17.
Humphries, Carl: Teaching Improvisation. 13-09.
Jespersen, Finn: Carmina Burana, Carl Orff og nazismen. 20-10.
Jespersen, Palle: Zoltán Kodály. 11-08.
Kühl, Carl Erik: Lytning og Begreb. 3-07.
Kühl, Ole: Musikhistoriens ikonisering: motown og bebop. 15-09.
Lønsted, Valdemar: Byen uden jøder. 29-14.
Marstal, Henrik: Ansigtet bag ansigtet. 36–16.
Meyer-Topsøe, Elisabeth: Støtte gi’r glød, støtte gi’r brød! 6-08.
Michelsen, Thomas: Musikanmelderen skal invitere til debat. 42-17.
Morrow, Charles: Lydkunst i det offentlige rum. 5-07.
Munch-Hansen, Christian: Saxofonisten med helligåndens ild. 45-18.
Nebelong, Henrik: Aïda – triumfmarcherende dystopi. 33-15.
Nebelong, Henrik: Wagners parallelle tertser. 26-13.
Olesen, Thomas Agerfeldt: Reaktionær og moderne. 31-14.
Petersen, Søren Ryge: Musik i TV. 22-12.
Rasmussen, Karl Aage: Klinkede skår. 24-13.
Schneider, Magnus Tessing: Mozart og hans venner. 14-09.
Svendsen, Hanne Marie: ‘Ordenes musik’. 37-16.
Sydow, Hans: Tonespace – mere end musik. 4-07.
Søegaard, Fredrik: Lyden af Viking. 2-07.
Sørensen, Knud: “Mig og musikken”. 37-16.
Thomsen, Søren Ulrik: Så klog at man kan undvære ørerne. 43-18.
Vadmand, Per: Ellington og den store form. 41-17.
Viinholt, Bendt: Omkring Rued Langgaards første symfoni ‘Klippepastoraler’. 16-10.
Vilhelm, Thomas og Wium, Per: Frank Zappa. 25-13.
Vinther, Orla: At skabe en interesse – fra et liv i musikformidlingens tjeneste. 8-08.
Vinther, Orla: At tolke et digt. 21-12.
Wang, Peter: Lille Lise – og andre småtterier. 30-14.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search