Om PubliMus

PubliMus udgiver artikler i form af monografier om alle emner inden for musikken og musiklivet i bredeste forstand. Mange af vore forfattere er professionelle musikfolk, men vi ser gerne, at det ikke kun er fagfolk, der skriver til os. En del af artiklerne henvender sig fortrinsvis til musikere, musiklærere etc., men de fleste vil kunne læses – og er blevet læst – af folk uden musikfaglig kompetence.

2007-2010 benyttede vi navnet PUFF. Derefter skiftede vi til det aktuelle navn PubliMus, der unægtelig fortæller mere om, hvad det er, artiklerne beskæftiger sig med. Navnet er for resten ikke helt vort eget. Vi har overtaget det fra Forlaget PubliMus, der med base på Musikvidenskabeligt Institut, AU, publicerede en række bøger om musik og musikvidenskab frem til 1985. Jeg henvendte mig til et par af de ledende redaktører fra dengang og spurgte ham, om han havde noget imod, at vi genbrugte navnet – eller kunne forestille sig, at andre havde det. Han svarede straks: ”Det navn er alt for godt til ikke at blive brugt!” Og så tog vi chancen!

Indtil for nylig har Syddansk Musikkonservatorium stået for udgivelsen af PubliMus, der er udkommet i papirversion, men tillige har kunnet downloades i pdf. Redaktionen har løbende udarbejdet/revideret en liste over institutioner, der uopfordret har fået hvert skrift tilsendt: andre danske/nordiske konservatorier, biblioteker, musikskoler, musikforeninger etc. Hæfterne er almindeligvis blevet trykt i oplag på 300-500 eksemplarer, og derudover har det været muligt for enhver at få et bestemt hæfte tilsendt (gratis). Hvert hæfte er forsynet med internationalt ISBN-nummer, og konservatoriet har afleveret et eksemplar til Dansk Bogfortegnelse, Det kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket. Hæftet kan således søges på ethvert dansk bibliotek via ’www.bibliotek.dk’.

Fra 2016 vil Syddansk Musikkonservatorium imidlertid ikke længere stå for en trykt udgave af skriftserien. Den netbaserede version erstatter f.o.m. nr. 37 papirversionen. Det giver mulighed for links til musikeksempler på YouTube, Spotify etc. og – på længere sigt – nyhedsbrev, debatforum etc.

Ønsker du at modtage en mail, hver gang der udkommer en artikel, skriv da til digital@publimus.dk. Vi regner med max. 4 udgivelser om året.

Venlig hilsen

Carl Erik Kühl
Redaktør af PubliMus

Redaktion

Finn Jespersen
Carl Erik Kühl (ansvarshavende)
Henrik Marstal
Valdemar Lønsted
Henrik Nebelong
Søren Schou
Kristine Ringsager
Rasmus Rex Pedersen
Karsten Aaholm

Web- og kommunikationsansvarlig: Anja Paulsen

Publimus‘ mangeårige logo viser én af de mange rosetter, som pryder det hvælvede kassetteloft i koncertsalen på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg, skriftseriens første udgiver 2007-2015.

PubliMus støttes af

 

 

svega_logo_WEB

Advokatfirma

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search