Skriftserien PubliMus kontaktes på adressen: kontakt@publimus.dk

Personlig henvendelse kan også stiles til:
Carl Erik Kühl (redaktør)
Klintevej 24
DK-8240 Risskov
+45 30707830

Bøger, der ønskes anmeldt i PubliMus, sendes sendes også til denne adresse.

Artikler, der ønskes optaget i PubliMus, sendes som Word-filer til redaktøren på carlerikkuhl@gmail.com, evt. med lydfiler, videofiler eller links.